Progresywne -

PERSONAL FreeForm

Soczewki progresywne PERSONAL FreeForm to najbardziej zaawansowana technologicznie konstrukcja soczewek progresywnych z wewnętrzną progresją w ofercie S-Comfort. Są to soczewki w pełni indywidualne projektowane z uwzględnieniem wszystkich indywidualnych parametrów Klienta.  Podczas projektowania soczewek PERSONAL FreeForm używane jest najbardziej zaawansowane oprogramowanie symulujące proces patrzenia przez soczewkę. Symulacja programowa uwzględnia widzenie obuoczne, możliwe pryzmy, kąt pantoskopowy, kąt przedni oprawy, kształt tarczy oprawy a także odległość poszczególnych stref widzenia od powierzchni soczewki. Po przeprowadzeniu symulacji przeprowadzany jest proces optymalizacji obydwu powierzchni soczewki (wewnętrznej i zewnętrznej). W wyniku tej optymalizacji soczewki PERSONAL FreeForm zapewniają odpowiednie dla Klienta szerokie pole widzenia, eliminację niepożądanych astygmatyzmów oraz maksymalny komfort użytkowania.

W celu jeszcze lepszego dopasowania soczewek progresywnych PERSONAL do indywidualnych oczekiwań Klienta dostępne są one w dwóch wariantach:

PERSONAL FN

Indywidualny projekt zapewniający zbalansowane komfortowe widzenia na wszystkie odległości. Szczególny nacisk położony został na zapewnienie maksymalnie szerokiego pola widzenia w odległościach dalekich i bliskich przy zachowaniu komfortu widzenia w odległościach pośrednich.

Soczewki rekomendowane są dla osób pomiędzy 40 a 50 rokiem życia noszących już soczewki progresywne oraz dla osób, które szczególnie potrzebują komfortowego widzenia w odległościach dalekich i bliskich a odległości pośrednie nie są przez nie zbyt często wykorzystywane.
PERSONAL IN

Indywidualny projekt zapewniający maksymalny komfort widzenia w odległościach bliskich i pośrednich. Zapewnia łagodne przejście pomiędzy poszczególnymi strefami widzenia, szerokie pole widzenia i ułatwia skupienie wzroku na wybranych obiektach.

Soczewki są rekomendowane dla początkujących użytkowników soczewek progresywnych oraz osób powyżej 50 roku życia, które wcześniej nosiły inne konstrukcje soczewek progresywnych.