Soczewki

BlueBlocker

Ochrona przed słońcem

BlueBlocker

Powłoka BlueBlocker umieszczana na zewnętrznej stronie soczewki zapewnia redukcję światła niebieskiego oraz doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV. Światło niebieskie jest główną składową światła dziennego oraz przyczyną powstawania refleksów świetlnych. Starzenie się i niektóre choroby mogą powodować natężenie efektu oślepienia i rozbłysków powodowanych przez światło niebieskie.

Zastosowanie soczewek z powłoką BlueBlocker może być korzystne dla wielu pacjentów:

Yellow 20% (filtr 450 nm)

Polecane podczas uprawiania sportu, prowadzenia pojazdów w warunkach ograniczonej widoczności (deszcz, mgła, zmrok), badań naukowych oraz dla pacjentów cierpiących na:

 • „kurzą ślepotę”
 • zwyrodnienie plamki żółtej
 • retinopatię cukrzycową
 • zaćmę przedoperacyjną
 • jaskrę

Brown 83% (filtr 480 nm)

Polecane podczas uprawiania sportu, prowadzenia pojazdów w ciągu dnia, badań naukowych oraz dla pacjentów cierpiących na:

 • zwyrodnienie plamki żółtej
 • retinopatię cukrzycową
 • zaćmę przedoperacyjną

Orange 48% (filtr 500 nm i 550 nm)

Polecane dla pacjentów cierpiących na:

 • zwyrodnienie plamki żółtej
 • retinopatię cukrzycową
 • zaćmę pooperacyjną
 • afakię, pseudoafakię
 • zanik nerwu wzrokowego
 • dystrofię rogówki
 • barwnikowe zwyrodnienie siatkówki
 • bielactwo

Soczewki nie są przeznaczone do kierowania pojazdami.

Orange 80% (filtr 540 nm)

Polecane dla pacjentów cierpiących na:

 • zwyrodnienie plamki żółtej
 • zaćmę pooperacyjną

Soczewki nie są przeznaczone do kierowania pojazdami.